Basic Medical Techniques in Acute Intoxications ZLPAO-6-MP
Subject Basic Medical Techniques in Acute Intoxications (BMTAI)
Guarantee pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
General procedures for the treatment of poisoning and basic care for intoxicated patients, symptoms, toxindromes 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decontamination, removal and inactivation of poisons 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquids, electrolytes and acid-base balance, laboratory testing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intoxication with drugs and addictive substances 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Household poisons 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial poisons 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poisons in agriculture 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural poisons 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ševela a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. Grada, Praha, 2011

Doporučená:
Adams J a kol. Emergency Medicine: Clinical Essentials, 2nd edition. Saunders, Philadelphia, 2012
Ford MD a kol. Clinical toxicology, Sauders, Philadelphia, 2001
Peclova D a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. Galén, Praha, 2009
Tuček M a kol. Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučeným standardy. Grada, Praha, 2005

- Pro udělení zápočtu nutná 75% účast na výuce.

- Zápočet formou ústního nebo písemného testu.