General Engineer Support VZP-5-MP
Subject General Engineer Support (GES)
Guarantee doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
Department Department of Engineer Technologies
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
General Engineer Support (3/6)
General Engineer Support (4/7)
General Engineer Support (4/8)
General Engineer Support (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] MAZAL, Jan. Spojenecká taktická doktrína pro ženijní práce. Podle zásad a principů ATP-3.12.1 Vydání A Verze 1
[2] Vojenská doktrína Pub-31-17-05. Vydání A. Vyškov: Centrum doktrín VeV - VA, 2017. 188 s.
[3] MAZAL, Jan. Spojenecká společná doktrína pro problematiku ženijních prací a ženijní podpory podle AJP-3.12(B)
[4] Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-374-7. 112 s.

Doporučená:
[5] POROČÁK, L'ubomír. Ženijní práce. Brno: Univerzita obrany, 2014.
[6] ZELENÝ, Jaroslav. Všeobecná ženijní podpora. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-824-7. 78 s
[7] ZELENÝ, Jaroslav a Tibor PALASIEWICZ. Ženijní podpora operace II: Plánování realizace úkolů podpory ve štábu
[8] Uskupení ženijního vojska. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-380-8. 88 s
[9] Žen 2-9, Ženijní práce všech druhů vojsk, MO, Praha, 1981

Ústní, písemná, účast na cvičení, prezentace samostatné práce studenta