Practice in Patient Care – I P-PN I-6-MP
Subject Practice in Patient Care – I (P-PC I)
Guarantee plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Communication with patient 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Bed adjustment, personal hygiene care, pressure ulcer prevention 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Biological material withdrawal, administration of drugs 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Eating system, types of diets 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
SEIFERT B., BENEŠ V., Všeobecné praktické lékařství, Galén, 2005
POKORNÝ J., Lékařská první pomoc, Galén, 2010

Doporučená:
TATE P., Komunikace pro lékaře, Jak získat důvěru pacienta, Grada, 2005
R. DOUGLAS COLLINS, Diferenciální diagnostika prvního kontaktu, Grada, 2007

- Splnění povinné 90% účasti na odborné praxi.