Practice in a GP's Office – IV P-OPL IV-6-MP
Subject Practice in a GP's Office – IV (P-GPO IV)
Guarantee plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
GP´s workplace 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Examination, additional examination, prescription 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Documentation 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
SEIFERT B., BENEŠ V., Všeobecné praktické lékařství, Galén, 2005
POKORNÝ J., Lékařská první pomoc, Galén, 2010

Doporučená:
TATE P., Komunikace pro lékaře, Jak získat důvěru pacienta, Grada, 2005
R. DOUGLAS COLLINS, Diferenciální diagnostika prvního kontaktu, Grada, 2007

- Splnění povinné 90% účasti na praxi.