Field Medical Training I ZPP I-6-MP
Subject Field Medical Training I (FMT I)
Guarantee plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to Techonin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Field laboratory and military transfusion service 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burn disease 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disbarism 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolic Intensive Care 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition and hydration in field conditions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-hospital therapy of the most frequent acute states of non-surgical etiology 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-hospital therapy of urgent states of surgical etiology 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of protection against biological agents within CBRN 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Šín, R. et al. Medicína katastrof, Galén, 2017
Horáček, Jakl a kol.: Vojenské vnitřní lékařství, FVZ UO 2018

Doporučená:
REMEŠ, Praktická příručka přednemocniční medicíny, Grada publishing, 2013
MATOUŠEK, První pomoc v polních podmínkách, vybrané kapitoly, studijní pomůcka, 2012 http://www.unob.cz/fvz/npp/Stranky/Knihovna.aspx
Štětina, J. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách, Grada Publishing, 2014
Bureš, J., Horáček, J. a kol.: Základy vnitřního lékařství, Galén 2003
Příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha, MO ČR - AVIS, 2008

Doporučená multimediální:
přednášky K – 307 https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1706

- Splnění povinné 90% účasti na přednáškách, cvičeních a seminářích.