Disaster Medicine III MK III-6-MP
Subject Disaster Medicine III (DM III)
Guarantee plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Hygiene measures in crisis situations - protection of health of individuals and selected groups of population, protective equipment 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drinking water security system in crisis situations - protection and remediation of wells and water resources. Food safety system in crisis situations - checking and assessing the condition and disposal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training in using of dosimeters. Dosimetric control. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training in internal and external decontamination of radionuclides, treatment. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training in the use of medical material and technology - Controlled and monitored zone, radiation mark prediction 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute radiation sickness treatment 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainig and use of medical materail and technology - biological aspects 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training in identification of different types of biological agents 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training in detection and identification of different types of biological agents 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of mass leakage of chemical compounds 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological effects of industrial pollutants and agrochemicals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposal of chemical accident and medical first aid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical terrorism 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training and use of medical material and technology - Toxicological aspects 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occurrence and symptoms associated with disasters and emergencies 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention of the spread of infections in emergency events, anti-epidemic measures 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New and emerging infections. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-surgical shocks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unconsciousness in battlefield 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulmonary edema 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute poisoning by nerve agents 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crush syndrome. Blast syndrome. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life saving interventions (control of massive haemorrage) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life saving interventions (airway management) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of immobilization of pelvic fractures and long bones 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of organisation in mass casualty incident 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALT triage sieve - instructor 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triage - students 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of organisation in mass casualty incident (ZZS KHK) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Initial assessment 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Questions, discussions, exercise evaluation. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass Casualty Plan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treatment of severely injured - hospital care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballistic trauma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limb injury, principles of treatment in emergency conditions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chest and abdominal injury, principles of treatment in emergency conditions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Šín, R. et al. Medicína katastrof, Galén, 2017

Doporučená:
Remeš, R. et al. Praktická přiručka přednemocniční medicíny, Grada, 2013
Matoušek, R. et al. První pomoc v polních podmínkách, vybrané kapitoly, studijní pomůcka, FVU UO 2012 https://www.unob.cz/fvz/npp/Stranky/Knihovna.aspx
Štětina, J. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadých neštěstích a katastrofách, Grada, 2014
Špliňo, M. et al. Vybrané kapitoly ze speciální epidemiologie, VLA JEP, Hradec Králové, 2000, 117 s.
Šindelář, R. et al. Vojenská epidemiologie - dezinfekce, sterilizace a dekontaminace, FVZ, Hradec Králové, 2006, 62 s.
Prymula, R. et al. Očkování v České republice, armádě ČR a v armádách NATO, 2008, 84 s.
Chlíbek, R. et al. Vojenská epidemiologie – Základy obecné epidemiologie pro studenty FVZ UO, 2008, 120 s.
Österreicher J. a Vávrová J. Přednášky z radiobiologie. 1. vyd. Praha: Ústav radiobiologie a imunologie, Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové, 2003. 116 s. ISBN 80-86571-01-7
Pejchal J., Šinkorová Z., Tichý A., Vávrová J., Zárybnická l.: Biofyzika pro záchranáře 1. a 2. díl. Studijní texty FVZ UO v Hradci Králové, Svazek 369 a 371, ISBN 978-80-7230-345-5(6), 2013
Štětina J. a spol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing, 2000
Kassa J. a kol.: Toxikologické aspekty medicíny katastrof. Učební text, svazek 345, 2006
Podstatová. Základy hygieny a epidemiologie, Galén, 2009
Horáček, J., Jakl, M. a kol.: Vojenské vnitřní lékařství, FVZ UO, 2018
Bureš, J., Horáček, J. a kol.: Základy vnitřního lékařství, Galén 2003
Příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha, MO ČR - AVIS, 2008
Vševojsk-2-1 Ochrana vojsk proti zbraním hromadného ničení
Zásady OPZHN v operacích NATO na taktické úrovni velení. Vojenská doktrína. plk. gšt. Jung L. 25. 9. 2012
Metodika dekontaminace raněných. VÚ 2266. v3.2 Garant nrtm. Rančák 24. 4. 2014

Doporučená multimediální:
Internet: www.who.int, www.cdc.gov, www.szu.cz
Povinná multimediální:
Soubory přednášek: https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1705

- Splnění povinné 90% účasti na přednáškách, cvičeních a seminářích.
- Splnění závěrečné ústní zkoušky.