Basics of Military Hygiene ZVH-6-MP
Subject Basics of Military Hygiene (BMH)
Guarantee pplk. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Department Department of Military Internal Medicine and Military Hygiene
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 24
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Basics of Nutrition Hygiene - Preservation and control of food, alimentary infections 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Nutrition Hygiene - nutritional value of diet, nutritional value of diet, RDI, drinking regime, combat food rations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Occupation Hygiene - Basics of Physical Load Assessment 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Occupation Hygiene - physical activity in Prevention 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Occupation Hygiene - Basics of Health and Safety 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Communal Hygiene - principles of common accommodation, principles of personal hygiene at the department, during training 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Communal Hygiene - waste management 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Communal Hygiene - sorting and storage of waste 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Tuček a kol - Hygiena a epidemiologie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012
Podstatová - Základy epidemiologie a hygieny. Galén 2009

Doporučená:
Zlatohlávek a kol - Klinická dietologie a výživa. Grada 2016
Komárek, Provazník a kol - Ochrana a podpora zdraví, Nadace CINDI, 3. lékařská fakulta UK, 2011
Fajfrová a kol – Zásobování vodou v polních podmínkách. FVZ Hradec Králové, 2016

Pro udělení zápočtu nutná 100% účast na výuce.