Practice before State Examination in Military Hygiene and Epidemiology – V P-VHE V-6-MP
Subject Practice before State Examination in Military Hygiene and Epidemiology – V (P-MHE V)
Guarantee pplk. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Department Department of Military Internal Medicine and Military Hygiene
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Practice in a GP's Office 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to the topic 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communal hygiene 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Tuček a kol - Hygiena a epidemiologie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012
Fait, Vrablík, Češka a kol - Preventivní medicína. 2. rozšířené a přepracované vydání Maxdorf 2011
Podstatová - Základy epidemiologie a hygieny. Galén 2009
Pavlík a kol - Praktická cvičení z vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Královoé, 2009

Doporučená:
Zlatohlávek a kol - Klinická dietologie a výživa. Grada 2016
Komárek, Provazník a kol - Ochrana a podpora zdraví, Nadace CINDI, 3. lékařská fakulta UK, 2011
Fajfrová a kol – Zásobování vodou v polních podmínkách. FVZ Hradec Králové, 2016

100% účast na praxi, hygienická zpráva z místa praxe