Studijní povinnosti na LF UK HK LF -6-MP
Název předmětu Studijní povinnosti na LF UK HK (LF )
Garant prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra Katedra epidemiologie
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Studijní povinnosti na LF UK HK (1/1)
Studijní povinnosti na LF UK HK (1/2)
Studijní povinnosti na LF UK HK (2/3)
Studijní povinnosti na LF UK HK (2/4)
Studijní povinnosti na LF UK HK (3/5)
Studijní povinnosti na LF UK HK (3/6)
Studijní povinnosti na LF UK HK (4/7)
Studijní povinnosti na LF UK HK (4/8)
Studijní povinnosti na LF UK HK (5/9)
Studijní povinnosti na LF UK HK (5/10)
Studijní povinnosti na LF UK HK (6/11)
Studijní povinnosti na LF UK HK (6/12)
Předmět jiné školy ANO
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 17
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 24
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Studijní povinnosti LF UK 289 109 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
V souladu s platnou akreditací LF UK

Doporučená:
V souladu s platnou akreditací LF UK

V souladu s platnou akreditací LF UK