Studijní povinnosti na LF UK HK LF -5-MP
Název předmětu Studijní povinnosti na LF UK HK (LF )
Garant pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
Katedra Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Studijní povinnosti na LF UK HK (1/1)
Studijní povinnosti na LF UK HK (1/2)
Studijní povinnosti na LF UK HK (2/3)
Studijní povinnosti na LF UK HK (2/4)
Studijní povinnosti na LF UK HK (3/5)
Studijní povinnosti na LF UK HK (3/6)
Studijní povinnosti na LF UK HK (4/7)
Studijní povinnosti na LF UK HK (4/8)
Studijní povinnosti na LF UK HK (5/9)
Studijní povinnosti na LF UK HK (5/10)
Předmět jiné školy ANO
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 28
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Studijní povinnosti "F UK 338 89 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
V souladu s platnou akreditací LF UK

Doporučená:
V souladu s platnou akreditací LF UK