Praxe III – vojenské vnitřní lékařství P-VVL III-6-MP
Název předmětu Praxe III – vojenské vnitřní lékařství (P-VVL III)
Garant plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
Katedra Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 4
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Vojenské vnitřní lékařství 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Kardiologie 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Pneumologie 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Hematologie 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Nefrologie 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenterologie 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Metabolismus 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Lůžkové oddělení všeobecné interny 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Ambulantní činnost 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Oddělení urgentní medicíny 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Horáček, J., Jakl, M. a kol.: Vojenské vnitřní lékařství, FVZ UO, 2018
Bureš, J., Horáček, J., Malý, J. a kol.: Základy vnitřního lékařství, Galén, 2014

- Docházka 85 %.

- Vyplnění požadovaných úkonů v logbooku LF HK