Tělesná výchova TV-6-MP
Název předmětu Tělesná výchova (TV)
Garant pplk. Mgr. Marek Kulich
Katedra Centrum tělesné výchovy a sportu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Tělesná výchova (1/1)
Tělesná výchova (1/2)
Tělesná výchova (2/3)
Tělesná výchova (2/4)
Tělesná výchova (3/5)
Tělesná výchova (3/6)
Tělesná výchova (4/7)
Tělesná výchova (4/8)
Tělesná výchova (5/9)
Tělesná výchova (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Atletika 30 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnastika 30 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NVMO č.12/2011 Služební tělesná výchova v resortu MO
KRIŠTOFIČ, J.: Kondiční trénink. Praha: Grada publishing, 2007.
PERIČ, T. DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha: Grada publishing, 2010.
Speciální tělesná příprava Pub-71-84-01
ČECHOVSKÁ, I. MILLER, T.: Plavání. Praha: Grada publishing,2001.
MILER, T.: Záchranář – bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 1999.
Kolektiv autorů: Pomůcka pro základní a zdokonalovací kurz vojenského lezení. Praha: Ministerstvo obrany, 2012

Doporučená:
DOVALIL, J. a kol.Výkon a trénink, Praha: Olympia, 2002. 336s. ISBN 80-7033-760-5.
JARKOVSKÁ H. Posilování - kondiční kruhový trénink, Praha: Grada Publishing, 2010. 144s. ISBN 978-80-247-3056-1.
- SCHUBERT, P., Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu II. díl. Freytag&berndt. Praha: ISBN 80-7316 -064-1
- SCHUBERT, P., Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. Deutscher Alpenverein – DAV. Mnichov: ISBN 80-85 822-27 X
TVRZNÍK A., ŠKORPIL M., SOUMAR L, Běhání – od joggingu po maraton, Praha: Grada Publishing, 2006. 248s. ISBN 978-80-247-1220-8.
ALTER. M. J., Strečink, Praha: Grada Publishing, 1999. 232s. ISBN 80-7169-763-X

Doporučená multimediální:
Výukové DVD – 1. stupeň boje zblízka
Výukové DVD – Vojenské plavání

 1. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

2. semestr - Klasifikovaný zápočet

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

3. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného pr aktického výcviku.

4. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

5. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

6. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

7. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

8. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

9. semestr- Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.

10. semestr - Klasifikovaný zápočet 

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.