Practice IV
Subject Practice IV (P IV)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Workplace information 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Organization of work 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Material procurement 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Goods receipt - central and decentralized. 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Good drug distribution practice 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Material discarding 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Disposal of unnecessary material 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Waste management 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Working with ISL 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- Zákon 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek
- Rozkaz MO č. 48/2013 Věstníku, Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti ministerstva obrany

Doporučená:
- NV MO č. 51/2013. (nov.18/2016) Postupy při hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany, Praha: MO, 2013
- Další předpisy zabývající se evidencí, příjmem a likvidací materiálu

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.