Practice in the Field Hospital – V
Subject Practice in the Field Hospital – V (P-FH V)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Workplace information 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Basics of medical logistics 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Basics of medical material management in field 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Handling of medical devices, technical maintenance 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- Rozkaz MO č. 48/2013 Věstníku, Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti ministerstva obrany

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.