Practice VI
Subject Practice VI (P VI)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the Supply, storage and assembly department of MU 2.5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Organizational structure of Supply, storage and completion department of MU 2.5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Material supply according to shipping orders and distribution instructions in ISL 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Receiving of material from central and decentralized purchases 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Storage of material according to the specifics of individual MU and good distribution practice of medical devices according to Czech Law No. 268/2014 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Accounting and physical assembly of material sets 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Storage, care, reception and dispensing of medical equipment and specialized medical containers 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Supplying foreign operations with medical supplies (material) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of specifications for the purchase of medical supplies for foreign operations and in the territory of the Czech Republic 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Mobilization - conventions, storage and procurement of medical supplies 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Working with ISL - dispensing, receiving, relocating, stocking, making and unpacking kits, changing material in kits 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Offer of medical devices with endangered expiration 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- Rozkaz MO č. 48/2013 Věstníku, Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti ministerstva obrany
- Zákon o NL 167/1998 Sb.
- RMO 55/2011: Inventarizace majetku a závazků v rezortu MO
- NV MO č. 51/2013. (nov.18/2016) Postupy při hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany Praha: MO, 2013
- Zákon 268/2014 o zdravotnických prostředcích

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.