Apothecary Practice – VII
Subject Apothecary Practice – VII (P-A VII)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 4
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Workplace introduction 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Organization of work 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Good pharmacy practice 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy and pharmaceutical care 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Legislation applicable to pharmacies 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of medicines in a pharmacy 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Dispensing activity 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Consultancy in a pharmacy 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Sbírka zákonů ČR
- Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR
- Věstník SÚKL
- Český lékopis, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání

Doporučená:
- Periodika – Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny
- SmečkaV., Kolář J.: Lékárenská činnost výdejní I., 1. vydání, Brno Professional Publishing 2000, ISBN 80-86419-00-2
- Kolář J., Macešková B. a kol.: Lékárenská činnost výdejní II., 1. vydání, Brno, Professional Publishing 2001, ISBN 80-86419-16-9
- Solutio-příruční kniha pro lékárny, Praha, Medon 1996-2007

Doporučená multimediální:
- Číselníky VZP
- Internetové stránky související s oborem

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.