Practice in the Field Hospital – VIII
Subject Practice in the Field Hospital – VIII (P-FH VIII)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Výstavba zdravotnických prvků, vybavení oddělení polních nemocnic, modularita 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Specifics of field (military) pharmacy 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Planning of medicinal products and devices distribution, mGDP issues 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- Rozkaz MO č. 48/2013 Věstníku, Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti ministerstva obrany
- Zákon o NL 167/1998 Sb.
- RMO 55/2011: Inventarizace majetku a závazků v rezortu MO
- NV MO č. 51/2013. (nov.18/2016) Postupy při hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013.

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.