Practice IX
Subject Practice IX (P IX)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Workingplace information 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Organization of work 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to working with analytical instruments 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Good laboratory practice 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Control of drug purity / antidotes 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Assessment of medical devices lifetime 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- Rozkaz MO č. 48/2013 Věstníku, Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti ministerstva obrany
- Zákon o NL 167/1998 Sb.
- RMO 55/2011: Inventarizace majetku a závazků v rezortu MO
- NV MO č. 51/2013. (nov.18/2016) Postupy při hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany Praha: MO, 2013

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.