Anglický jazyk AJ-5-MP
Název předmětu Anglický jazyk (AJ)
Garant PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.
Katedra Centrum jazykového vzdělávání
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Anglický jazyk (1/1)
Anglický jazyk (1/2)
Anglický jazyk (2/3)
Anglický jazyk (2/4)
Anglický jazyk (3/5)
Anglický jazyk (3/6)
Anglický jazyk (4/7)
Anglický jazyk (4/8)
Anglický jazyk (5/9)
Anglický jazyk (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Příprava na Stanag SLP3 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File Intermediate Student´s Book, Oxford University Press, 1997. 159 stran. ISBN 0-19-451800-0
OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File Upper-Intermediate Student´s Book, Oxford University Press, 1997. 175 stran. ISBN 978-0-19-451957-1
KOŠALKOVÁ, Z., ONDRUŠ. L. a kolektiv. Breakthrough. Praha: Avis, 2005. 72 stran. ISBN 80-7278-238-X
JOHNSTON, O., FARRELL. M. Ideas & Issues Intermediate. Chancerel International Publishers Ltd 1998. 102 stran. ISBN1-899888-24-1
GERARD-SHARP, L. Ideas & Issues. Chancerel International 1994. 80 stran. ISBN 0-905703-92-8

Doporučená:
Elektronický kurz v LMS MOODLE: apa.unob.cz
MELLOR-CLARK, S., BAKER DE ALTAMIRANO, Y. Campaign,Macmillan, 2004. 159 stran. ISBN 1-405- 00980-2
MELLOR-CLARK, S., BAKER DE ALTAMIRANO, Y. Campaign,Macmillan, 2004. 143 stran. ISBN 1-4050- 0990-X
OTTO, M. and B. Sledujeme zpravodajství v angličtině. Fragment, 1995. 331 stran. ISBN 80-7200-195-7

1s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
2s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
3s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly, ústní přezkoušení;
4s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
5s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
6s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly, složení zkoušky SLP 2222 podle Stanag 6001;
7s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
8s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly, prezentace;
9s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
10s dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly, prezentace.