Practice II
Subject Practice II (P II)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Workplace introduction 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Metrology (Atomic Act, calibration, validation, metrological order) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Transportation department (ambulance and ambulance requirements) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
CentraSterilization and hygiene (legislative for central sterilization in ZT and ZP, ISO certification) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory operation (basic instrumentation, sampling procedure, legislation, ISO certification) 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Radiodiagnostic department (basic instrumentation, legislation, requirements for ZT operation, radiation protection) 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Central operating theaters (basic instrumentation, robotics, digitization, aseptic environment and central operating room design) 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb. a č. 56/2015 Sb.

Doporučená:
- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

- 100% účast na praxi.
- Potvrzení o praxi z pracoviště.