Vojenská toxikologie
Název předmětu Vojenská toxikologie (VTOX)
Garant plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Katedra Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 19
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do vojenské toxikologie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nervově paralytické látky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otravné látky zpuchýřující 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otravné látky psychicky zneschopňující 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dráždivé látky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fytotoxické látky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemické mixty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotnická problematika používání PIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostředky prvotního a doplňkového odmořování 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotnicko protichemická expertíza vody a potravin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Současné možnosti antidotní terapie chem. bojových ztrát 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Současné směry ve vývoji CHZ a BCHL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečný seminář 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Patočka J. a kol.: Vojenská toxikologie, Grada Publishing, Praha 2004, 178 s.
Kassa, J.: Základy vojenské toxikologie a ochrany proti bojovým chemickým látkám Role 1-4, FVZ, Hradec Králové 2003, 52 s.

Doporučená:
R.C. Gupta, ed., Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, Academic Press, 2009

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách a seminářích.

Studium povinné literatury.