Fundamentals of Law I ZP I-6-MP
Subject Fundamentals of Law I (FUL I)
Guarantee JUDr. Jindřich Janouch
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 21
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
1. The concept of law and its role in the society 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Lawmaking, legal norms, legal relationships 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Application and interpretation of the law. Legal liability and guaranties of legality 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. The constitution as the basic legal regulation of the state 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Legal regulation of international, regional and domestic protection of human rights 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. The concept, tasks and structure of the public administration in the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The constitution as the basic legal regulation of the state 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Legal regulation of international, regional and domestic protection of human rights 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Constitutional basis of the Czech Republic security assurance 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Administrative-legal basis of the Czech Republic security assurance 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Definition of military service. Organization and tasks of the Czech Republic security assurance 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Legal regulation of service relationship of a professional soldier 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Legal regulation of service relationship of a professional soldier 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Credit test 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 40/2009 Sb.
Zákon č. 372/2011Sb.
Zákon č. 378/2007 Sb.
Zákon č. 373/2011 Sb.
Zákon č. 374/2011 Sb.
Zákon č. 586/1992 Sb.
Zákon č. 592/1992 Sb.
Zákon č. 589/1992 Sb.
SKORUŠA, Leopold. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání druhé. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-072-3
Zdravotnická povolání - JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. a Mgr. et. Mgr. Eva Prošková. Wolkers Kluwer ČR, a.s. 2011. Vydání první.

Doporučená:
Právní gramotnost v medicíně-Petra Jakešová a kolektiv- Univerzita Palackého v Olomouci 2014
Zdravotnictví a právo- Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.- C.H.Beck 2016
zákon č. 110/1999 Sb.
zákon č. 221/1999. Sb.

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách a cvičeních.

Splnění písemného testu.

 

Po dohodě s vyučujícím lze využít konzultace v rozsahu až 10 hodin