Fundamentals of Law II ZP II-6-MP
Subject Fundamentals of Law II (FUL II)
Guarantee JUDr. Jindřich Janouch
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
1. Legal liability in healthcare – criminal, civil, administrative and labour 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Specific problems of legal liability in healthcare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Family law – marriage and divorce, family property law, relationship between parents and a child, establishing of the paternity, adoption, parental liability 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Detection and compensation of damages in the Army of the Czech Republic Medical Service 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pain compensation claims and social impairement, non-material damage, medical opinion, expert opinion, protection of personality 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Healthcare services – selected parts of the law 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Specific healthcare services – Emergency medical service 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Public health insurance – range and conditions under which health care is provided, selected chapters of legal regules of social security 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Practical solution of given situations 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Credit test 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 40/2009 Sb.
Zákon č. 372/2011Sb.
Zákon č. 373/2011 Sb.
Zákon č. 374/2011 Sb.
SKORUŠA, Leopold. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání druhé. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-072-3
Zdravotnická povolání - JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. a Mgr. et. Mgr. Eva Prošková. Wolkers Kluwer ČR, a.s. 2011. Vydání první.

Doporučená:
Právní gramotnost v medicíně-Petra Jakešová a kolektiv- Univerzita Palackého v Olomouci 2014
Zdravotnictví a právo- Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.- C.H.Beck 2016
zákon č. 221/1999. Sb.
zákon č. 110/1999 Sb.

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách a cvičeních.

Splnění písemného testu.