Fundamentals of Law III ZP III-6-MP
Subject Fundamentals of Law III (FUL III)
Guarantee JUDr. Jindřich Janouch
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
1. Amendment to legal rules associated with healthcare law 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Practical problems of legal liability in healthcare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Non-material damage in practice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Detection and compensation of damages in the Army of the Czech Republic Medical Service 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Clinical trial on pharmaceuticals, marketing authorisation of pharmaceuticals, the State Institute for Drug Control 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Healthcare services – selected parts of the law 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Medical devices 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Practical solution of given situations 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Taking up a departmental position 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Credit test 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 40/2009 Sb.
Zákon č. 372/2011Sb.
Zákon č. 373/2011 Sb.
Zákon č. 374/2011 Sb.
SKORUŠA, Leopold. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text. Vydání druhé. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-072-3
Zdravotnická povolání - JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. a Mgr. et. Mgr. Eva Prošková. Wolkers Kluwer ČR, a.s. 2011. Vydání první.

Doporučená:
Právní gramotnost v medicíně-Petra Jakešová a kolektiv- Univerzita Palackého v Olomouci 2014
Zdravotnictví a právo- Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.- C.H.Beck 2016
zákon č. 110/1999 Sb.
zákon č. 221/1999. Sb.

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách a cvičeních.

Splnění písemného testu.