Kurz speciální tělesné výchovy
Název předmětu Kurz speciální tělesné výchovy (STV)
Garant pplk. Mgr. Marek Kulich
Katedra Centrum tělesné výchovy a sportu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 24
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Lezení 80 4 36 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NVMO č.12/2011 Služební tělesná výchova v resortu MO
Speciální tělesná příprava Pub-71-84-01
Kolektiv autorů: Pomůcka pro základní a zdokonalovací kurz vojenského lezení. Praha: Ministerstvo obrany, 2012

Doporučená:
- SCHUBERT, P., Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. Deutscher Alpenverein – DAV

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanoveného praktického výcviku.