Apothecary Practice – X
Subject Apothecary Practice – X (P-A X)
Guarantee pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Department Department of Toxicology and Military Pharmacy
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Apothecary Practice – X (5/10)
Apothecary Practice – X (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Bez klasifikace
Credits 0
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Workplace introduction 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Work organization 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Good praxis in pharmacy 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy and pharmaceutical care 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Legislation in pharmacy 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Preparing medicines in a pharmacy 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Dispensing activity 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Consultancy in a pharmacy 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Hospital pharmacy, pharmacy working environment 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Pricing in pharmacy, reimbursement of medicinal products 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy PC programs 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Safety and hygiene at the pharmacy 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
- Sbírka zákonů ČR
- Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR
- Věstník SÚKL
- Český lékopis, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání

Doporučená:
- Periodika – Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny
- SmečkaV., Kolář J.: Lékárenská činnost výdejní I., 1. vydání, Brno Professional Publishing 2000, ISBN 80-86419-00-2
- Kolář J., Macešková B. a kol.: Lékárenská činnost výdejní II., 1. vydání, Brno, Professional Publishing 2001, ISBN 80-86419-16-9
- Solutio-příruční kniha pro lékárny, Praha, Medon 1996-2007

Doporučená multimediální:
- Číselníky VZP
- Internetové stránky související s oborem

- 100% účast na praxi.

- Potvrzení o praxi z pracoviště.