Basics of Cartography and Topography
Subject Basics of Cartography and Topography (BCT)
Guarantee mjr. Ing. Bc. Zbyněk Suchánek
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Geodetic and cartographic basics of maps 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Map graphic symbols 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO standart military graphic symbols 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation and maintenance of military maps 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Positioning System (GPS) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrain and map orientation with compass 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Map sheet creation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Searching and Removing Patients Using GPS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Colloquium 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MRVEČKA,P., RŮŽIČKA,M., POTÁČ.M., MALÝ,V., svazek 364, rok 2010. Vybrané kapitoly z kartografie a topografie pro zdravotnické záchranáře

Doporučená:
Ředitelství výcviku a doktrín, Blok příslušníka armády české republiky, rok 2005.

- splnění povinné 80% aktivní účasti na cvičení,

- aktivní účast na závěrečném cvičení,

- splnění písemného testu.