Military Internal Medicine VVL-6-MP
Subject Military Internal Medicine (MIM)
Guarantee plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
Department Department of Military Internal Medicine and Military Hygiene
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 6/12
Number of weeks 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Medical losses. Medical evacuation system 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute radiation sickness 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute intoxication by nervous agents 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General injury by hot temperature, cold temperature and electric current 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepsis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lung edema 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute respiratory insuficiency 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blast syndrom, crush syndrom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shosk of non-surgical ethiology 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unconsciousness and syncope in combat settings 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Severe arrhytmias in combat settings 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute arterial oclusions in combat settings 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute kidney injury 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main medical complications in battlefield trauma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main medical syndroms in medical evacuation system 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiopulmonary resuscitation in medical evacuation system 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiopulmonary resuscitation in medical evacuation system 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition and hydratation in battlefield settings 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute anemic syndrome of non-surgical ethiology 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field laboratory and military trasfusion service 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Horáček, J., Jakl, M. a kol.: Vojenské vnitřní lékařství. Vybrané kapitoly z vojenského vnitřního lékařství pro pregraduální studium, FVZ UO, 2018
Bureš, J., Horáček, J., Malý, J. a kol.: Základy vnitřního lékařství, Galén 2014

Doporučená:
Šín, R. a kol.: Medicína katastrof, Galén, 2017