State Property Management HMS-5-MP
Subject State Property Management (SPM)
Guarantee plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Life cycle of property and services, its management, risks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of state property in the conditions of ACR, planning and development of capabilities, acquisition system 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breakdown of asset records, distribution of accounting documents in the accounting system at the unit, production of report outputs and reporting 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory of assets under the authority of the Ministry of Defense 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ways of supplying property in the ACR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar, topics T1-T6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Act on Public Procurement and its Implementation in Conditions of the Czech Armed Forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small-scale public contracts and their solution in the conditions of the ACR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise, topics T7 and T8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assets clasiffication and brakdown in the CAF conditions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public procurement, identification of needs for the training year, process of creating requirements, realization of specification for purchase and service of the unit, acquisition of assets and services, control mechanisms of the asset body 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting documents used in the management of state property 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final evaluation seminar 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exrusion 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Specifics of Asset Management (MU) 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics Experts´ Day 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics Information System (LIS) and applications 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise, topic T20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposal of unnecessary property 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise, topics T17 and T18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use and maintenance of utility values 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storage of property 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise, topics T14 and T15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assets and goods storing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assets receipt and delivery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circulation of accounting documents 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise, topics T10 and T11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BINAR, Tomáš, ŠVARC, Jiří. Hospodaření s majetkem státu u nákladového střediska. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7231-471-3.
BINAR, Tomáš, OVESNÝ, Miroslav. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1. Brno: Univerzita obrany, 2013, 50 stran.
ZAJÍČEK, Václav, ZELENÁK, Michal. Hospodaření s materiálem vybraných majetkových uskupení. Brno: Univerzita obrany, 2012. 120 stran.
Normativní výnos MO č. 100/2015, Zavádění vojenského materiálu do užívání v resortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2015. 40 stran.
Normativní výnos MO č. 100/2013, Kontrolní systém a kontrola jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2013. 40 stran.
VEBER, Jiří, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 1. vydání. Praha: Management Press, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7261-210-9, 60 stran.

Doporučená:
KOMÁR, Aleš. Nauka o zboží III, Brno: Univerzita obrany, 2006, 80 stran.
KOMÁR, Aleš. Technologie a zbožíznalství potravin: IV. Část, potraviny minerálního původu, nápojů a pochutin Brno: Univerzita obrany, 2005, 80 stran.
BINAR, Tomáš, ŠVARC, Jiří, ŠILINGER, Karel, FOLTIN, Pavel. The Impact of Corrosion on the Life Cycle of Military Vehicles. Praha: Powerprint s. r. o., Brandejsovo náměstí 1219/1, Praha 6 - Suchdol, 165 00, 2016, 123 p. ISBN 978-80-87994-82-5. 123 stran.
Vojenská jakostní specifikace pohonných hmot, maziv a provozních kapalin – přehled druhů PHM zavedených do používání v AČR [Pomůcka]. Praha: GŠ AČR Sekce podpory, 2014. 60 stran.
Normativní výnos MO č. 58/2017, Výstrojní předpis, Praha: Ministerstvo obrany, 2017. 60 stran.
ANDREWS, Sudir Textbook of Food & Beverage Management, First edition, McGraw Hill Education, 2007, ISBN 13: 9780070655737 60 stran.
ČOS 999931, Mikroorganismy v pohonných hmotách, Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2012, 20 stran.
ČOS 051664, Elektronické mazací plány vojenské techniky, Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2013, 30 stran.

7. semestr – prezentace, seminární práce, účast na cvičení, absolvování 75 % hodinové dotace předmětu, ústní zkouška