Odborná praxe OP-5-MP
Název předmětu Odborná praxe (OP)
Garant plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.
Katedra Katedra bojových a speciálních vozidel
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Odborná praxe (4/8)
Odborná praxe (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 5
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 4
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Odborná praxe 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0