Military Leadership VLEA-5-MP
Subject Military Leadership (MLEA)
Guarantee plk. doc. Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D., MBA
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military Leadership (3/5)
Military Leadership (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Leadership as a process 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military leadership in a historical context 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military leader - competence and quality 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moral competence 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical leadership, combat ethos and Esprit de Corps 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competence to lead and develop teams 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication competence of a leader - behavior of a leader 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation, performance and burnout syndrome 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods of identification of leader competencies 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The concept of resilience and stress, coping with stress 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resilience - the concept of coherence and building resilience 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resilience building strategies 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model situations in military leadership - credit seminar 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ADAIR, John. 2006. Leadership. Brno: Computer Press. 289 s. ISBN 80-251-1256-X.
ADRP 6-22: Army leadership [online]. 2012. Whasington DC: Department of the Army [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://goo.gl/h1ywik
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
Mistr SUN, O Válečném umění, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.
<p>ULLRICH, David, KOLEŇÁK , Jiří, AMBROZOVÁ, Eva, MILICHOVSKÝ, František, POKORNÝ, Vratislav. Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. <em>Sustainability,</em> 2019, 11(12), 1-15. ISSN 2071-1050. </p>
<p>MCCRATY, Rollin. 2015. SCIENCE OF THE HEART: Exploring the Role of the Heart in Human Performance. Boulder Creek, CA: HeartMath Institute. ISBN 978-1-5136-0636-1.</p>
<p>MAC GILLAVRY, David William, ULLRICH, David. A Novel Theory on the Predictive Value of Variation in the beta-Endorphin System on the Risk and Severity of PTSD. <em>Military Psychology</em>, 2020, 32(3), 247-260. ISSN 0899-5605.</p>

Doporučená:
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1457-8.
PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.
POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E., ULLRICH, D., KOLEŇÁK, J. „Mentální trénink jako efektivní metoda pro osobní život, profesi a leadership“. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, č. 2, ročník XIII. Praha: 2017. s. 177 – 188. ISSN 1801-7118.
<p>ULLRICH, D., 2017. Kompetence velitele – leadera. Univerzita Obrany v Brně, Habilitační práce.</p>

5. semestr - písemný didaktický test zaměřený na teoretickou a aplikační část z oblasti vojenského leadershipu, zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

6. semestr - zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

Zkouška ústní.