Armed Forces and Society I OSS I-5-MP
Subject Armed Forces and Society I (AFS I)
Guarantee doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Armed Forces and Society I (3/5)
Armed Forces and Society I (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Seminar dedicated to the topics 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topic 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis Management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topics 18-20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Position and democratic control of armed forces in the political systems of the particular states of NATO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topic 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Position of armed forces in the political systém of Czechoslovkia till 1989 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces in the political systém of the Czech Republic and the issue of democratic control in contemporary world 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
CLAUSEWITZ, Carl von. O válce. Brno: Bonus A, 1996, 756 s., ISBN 80-85914-27-1. (vybrané statě)
PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil; ZONA, Pavel; HANUS, Jiří; KOVANDA, Petr. Úvod do studia vojenského umění. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s., ISBN 978-80-7231-439-3.
ČEP, David; KUBEŠA, Milan; ZONA, Pavel; ZŮNA, Pavel. Základy vojenských operací. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 104 s., ISBN 978-80-7231-808-7. (vybrané statě)
KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzity obrany, 2011, 125 s., ISBN 978-80-7231-821-6. (vybrané statě)
KOVANDA, Petr. The Relation between Military and Civilian Actors in Military Operations. In: The 21th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization. Management and Military Sciences. Sibiu, Romania: "Nicolae Balcescu" Land Force Academy Publishing House, 2015, p. 62-65., ISSN 1843-6722.
KOVANDA, Petr; ZONA, Pavel. Civilně vojenská spolupráce. Praha: ASTRON studio CZ, a. s., 2016, 72 s., ISBN 978-80-906148-5-7.
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945-1948. Praha: Ministerstvo obrany - AVIS, 2006, 399 s. ISBN 80-7278-356-4. (vybrané části)
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: MO ČR – Prezentační a informační centrum, 156 s., ISBN 978-80-7278-619-0. (vybrané statě)
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: MO ČR - VHÚ Praha, 16 s., ISBN 978-80-7278-702-9.
GALATÍK, Vlastimil a kol. Vojenská strategie. Praha: MO ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2008, 344 s., ISBN 978-80-7278-475-2. (vybrané statě)
Pub-31-00-01, Protipovstalecký boj: Vojenská doktrína, 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA.
Pub-31-10-02, Taktika pozemních sil: Vojenská doktrína, 2011. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA.
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2.
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7582-007-5.

Doporučená:
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.
Bílá kniha o obraně. Praha: MO ČR - odbor komunikace a propagace, 2011. 168 s., ISBN 978-80-7278-564-3.
Nařízení vlády č.431/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
Nařízení vlády č.432/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR. Praha: Armáda České republiky, 2016.
Směrnice o EKI č. 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. In Úřední věstník Evropské Unie.
Ochrana kritické infrastruktury, 2011. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů. ISBN 978-80-260-1215-3.
Koncepce přípravy občanů k obraně státu, Praha, 2012. Dostupné také z: http://www.army.cz [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce-pripravy-obcanu-na-obranu---2013_.pdf
HOLCNER, Vladan. Základy ekonomiky obrany státu: studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-807231-817-9.
KOVANDA, Petr. Strategická komunikace - ovlivňování obyvatelstva. In: Zborník vedeckých a odborných prác „NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2017“. Liptovský Mikuláš: AOS generála Milana Rastislava Štefánika, 2017, s. 247-253., ISBN 978-80-8040-551-9.
KOVANDA, Petr. Základy informačních operací. In: TAKTIKA 2016. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. 77-83., ISBN 978-80-7231-398-3.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 219/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o ozbrojených silách České republiky.
Zákon č. 222/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o zajišťování obrany státu.
Zákon č. 545/2004 Sb. ze dne 4. listopadu 2014, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
Zákon č. 239/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 241/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 45/2016 Sb. ze dne 13. ledna 2016,, o službě vojáků v záloze.
Zákon č. 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015, o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html. 18 s
AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French). NATO Standardization Agency (NSA) NATO Headquarters B-1110 Brussels, Belgium, 2010. Czech edition. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.oos-data.army.cz/aap6/AAP-06(2015)cz-final.pdf (vybrané pojmy)

5. semestr - písemné testy a splnění stanovených úkolů na seminářích, zkouška.

6. semestr - písemné testy a splnění stanovených úkolů na seminářích a cvičeních, zkouška.