Zpracování diplomové práce a příprava na SZZ DPSZZ-5-MPV
Název předmětu Zpracování diplomové práce a příprava na SZZ (DPSZZ)
Garant plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 28
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 10
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Zpracování diplomové práce 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0
Příprava na SZZ 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0