Vševojsková stáž VŠS-5-MPV
Název předmětu Vševojsková stáž (VŠS)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Katedra Katedra informatiky a kybernetických operací
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
3 týdenní stáž u útvaru AČR 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0