Odborná praxe OP-5-MP
Název předmětu Odborná praxe (OP)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Odborná praxe (4/8)
Odborná praxe (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Odborná praxe 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0