Odborná praxe OP-5-MPV
Název předmětu Odborná praxe (OP)
Garant prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek
Katedra Katedra protivzdušné obrany
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Odborná praxe (4/8)
Odborná praxe (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Odborná praxe 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0