Armed Forces and Society II OSS II-5-MP
Subject Armed Forces and Society II (AFS II)
Guarantee doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Present-day and future security threats in the world 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Present-day deployment of armed forces in foreign operations 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics of operational environment in area of operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces in political system of Czech Republic and their democratic control in present time 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land forces – present situation and their tasks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air forces – present situation and their tasks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Task and role of Military Police in armed forces. Military Police 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics support of armed forces 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of military branches 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil; ZONA, Pavel; HANUS, Jiří; KOVANDA, Petr. Úvod do studia vojenského umění. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s., ISBN 978-80-7231-439-3.
ČEP, David; KUBEŠA, Milan; ZONA, Pavel; ZŮNA, Pavel. Základy vojenských operací. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 104 s., ISBN 978-80-7231-808-7. (vybrané statě)
KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzity obrany, 2011, 125 s., ISBN 978-80-7231-821-6. (vybrané statě)
Pub-31-00-01, Protipovstalecký boj: Vojenská doktrína, 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA.
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: MO ČR – Prezentační a informační centrum, 156 s., ISBN 978-80-7278-619-0.
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: MO ČR - VHÚ Praha, 16 s., ISBN 978-80-7278-702-9. (vybrané statě)

Doporučená:
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.
Bílá kniha o obraně. Praha: MO ČR - odbor komunikace a propagace, 2011. 168 s., ISBN 978-80-7278-564-3.
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html. 18 s.

písemný test a splnění úkolů na zápočtovém semináři