Stáž na systematizovaném místě SSM-5-MPV
Název předmětu Stáž na systematizovaném místě (SSM)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Katedra Katedra informatiky a kybernetických operací
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 7
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 6
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Stáž na systematizovaném místě 180 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0