Zpracování diplomové práce a příprava na SZZ DPSZZ-5-MPV
Název předmětu Zpracování diplomové práce a příprava na SZZ (DPSZZ)
Garant doc. Ing. Vladimír Kovařík, Ph.D., MSc.
Katedra Katedra vojenské geografie a meteorologie
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 28
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 10
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Zpracování diplomové práce 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0
Příprava na SZZ 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0