Biophysics, Basics of Radiology and Radiation Protection
Subject Biophysics, Basics of Radiology and Radiation Protection (BBRRP)
Guarantee plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.
Department Department of Radiobiology
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Mass structure, molecular physics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastic and deterministic effects of ionizing radiation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear weapons, nuclear reactor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radionuclides, internal and external contamination and decontamination 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic principles of radiation protection 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biophysics of electrical manifestations, effects of electric energy, curative use of electric current 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optics, properties of electromagnetic radiation, biophysics of vision, optical methods (lasers, microscopes, endoscopes) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ources of ionizing radiation (sources used in medicine for diagnosis and therapy) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomechanics of breathing, changes of pressure, influence on organism 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acoustics, sound properties, use of ultrasound in medicine 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical picture and diagnosis of acute radiation illness 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skin damage, combined damage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation accidents, measures to protect the population 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetic field, magnetic resonance 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear medicine, examination methods using radionuclides, radiopharmaceuticals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detection of ionizing radiation sources, radiation research, identification of contaminated space, decontamination affected 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biophysics - Seminar I 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biophysics - Seminar II 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of radionuclide type from any sample 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final seminar 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pejchal, Šinkorová, Tichý, Vávrová, Zárybnická: Biofyzika pro záchranáře 1. a 2. díl. Studijní texty Univerzity obrany , Svazek 371, 2013

Doporučená:
Navrátil, Rosina. Medicínská biofyzika, Grada, 2011

Zápočet: 60% správných odpovědí v testu,  80%  povinná účast na přednáškách i cvičeních

Ústní zkouška – splnění ústního zkoušení