Biochemistry, Toxicology, Addictive Substances and Chemical Protection
Subject Biochemistry, Toxicology, Addictive Substances and Chemical Protection (BTAS)
Guarantee prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Concept of toxicology and introduction to toxicology. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absorption, distribution and metabolism of toxic substances. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excretion of toxic substances. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Types of organism reactions to toxic and addictive substances. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of static biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of dynamic biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of clinical biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and food additives toxicology, agrochemicals. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural toxins toxicology and military toxicology. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytical and forensic toxicology. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugar biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fat biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteins biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interpretation in clinical biochemistry. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pohanka, M., Zkušební testy a otázky z biochemie a toxikologie. Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 2018, ISBN 978-80-7231-367-9
Pohanka, M., Klinická biochemie. Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 2017, ISBN 978-80-7231-365-5
Pohanka, M., Přehled toxikologie, Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 2013, ISBN 978-80-7231-353-2
Pohanka, M., Přehled biochemie, Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 2015, ISBN 978-80-7231-358-7

Doporučená:
Lüllmann, H., Mohr, K.: Farmakologie a toxikologie, Praha: Grada 2004, 728 stran, ISBN 80-247-0836-1
Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie, Praha: Grada 2004, 180 stran, ISBN 80-247-0608-3
Hrdina, V. a kol.: Přírodní toxiny a jedy, Praha: Galén 2004, 310 stran, ISBN 80-7262-256-0
Matouš, B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie, Praha: Galén 2010, 540 stran, ISBN 978-80-7262-702-8

Splnění písemného znalostního testu

Příprava a obhajoba prezentace na zadané téma z oblasti toxikologie přírodních látek a léků.