Basics of Research and Statistics
Subject Basics of Research and Statistics (BRS)
Guarantee doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Research, its forms and classification, organizational forms in scientific communication. Reviews on specialized publication 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics terms of mathematical statistics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of probability 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of hypothesis testing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survey analysis, histogram, linear regression, correlation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research preparation, questionnaire creation 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tables, frequency, graphs 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confidence interval, evaluation of normal distribution, statistical tables 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic of typography for bachelor thesis 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation for the bachelor thesis presentation 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Zvárová Jana, Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum, 2012, ISBN 80-7184-786-0

Doporučená:
Mareš Petr a kol., Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

Splnění povinné 85% účasti na cvičení

Splnění zápočtového testu

Vykonání ústní nebo písemné zkoušky