Crisis Management
Subject Crisis Management (CM)
Guarantee pplk. Ing. Michal Potáč, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Crisis Management (3/5)
Crisis Management (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to Crisis Management. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic terminology. Typology of emergency events. The Public administration system, Crisis management system. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech healthcare crisis preparedness. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRS model action activities. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System of emergency and response planning and traumatological planning principles. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of selected emergency events. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic support of emergency events. Individual protective equipment. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model solution of emergency event. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of health devices traumatological plans. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Humlíček, V., Potáč, M., Žďára, J. Krizové řízení. Hradec Králové, FVZ UO, 2016, ISBN 978-80-7231-361-7, 147s.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
Bezpečnostní strategie České republiky

Doporučená:
Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Vraspírová, H., Neklapilová, V. Krizová připravenost resortu zdravotnictví. Brno, NCO NZO, 2007
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách, cvičeních a seminářích

Prostudování povinné literatur.

Zpracování prezentace k analýze a rozboru vybrané mimořádné události