Diplomová práce
Název předmětu Diplomová práce (DP)
Garant plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Katedra Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zkouška
Kredity 16
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Odevzdání diplomové práce 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0