Acute States in Paediatrics
Subject Acute States in Paediatrics (ASP)
Guarantee MUDr. Drahomíra Peřinová
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Acute states in the respiratory system disease 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute states related to the cardiovascular system 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute states in GIT and NPB diseases 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute state related to the CNS diseases 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute states related to homeostasis disorders and hormonal dysregulation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intoxication, injuries, thermic affections, bleeding 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock, allergic reactions, anaphylactic shock 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIDS, CAN syndrome 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic physical examination in child. Communication with children and parents 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consciousness and pain assessment in children 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for a child with breathlessness, fever and febrile seizures 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for a child with vomiting, diarrhoea and dehydration 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model situations of selected acute states in chilren 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
JANDA, J.; LEBL, J.; STARÝ, J.; POHUNEK, P. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-131-5
LEBL, J.; BRONSKÝ, J. ET AL. Diferenciální diagnostika v pediatrii. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-148-3
LEBL, J.; JANDA, J.; POHUNEK, P. ET AL. Praktická pediatrie. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-578-9
STOŽICKÝ, K.; PIZINGEROVÁ, K. Základy dětského lékařství. 2. vyd. Praha: UK, 2016. ISBN 978-80-246-2997-1

Doporučená:
NOVÁK, I. ET AL. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-512-3
SEDLÁŘOVÁ, P. A KOL. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8

Splnění povinné 85% účasti na cvičeních.

Splnění zadané písemné práce.

Splnění ústní zkoušky.