Acute States in Gynaecology and Obstetrics
Subject Acute States in Gynaecology and Obstetrics (ASGO)
Guarantee MUDr. Jitka Zacharová
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to gynaecology and obstetrics 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preeclampsia, HELLP syndrome, embolism in pregnancy, obstetric hemorrhage. Complications in the 3rd stage of birth and complications in puerperium (including psychosis in puerperium) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Female genitals bleeding in gynaecology, adnexal torsion, pelveoperitonitis, pain in lower abdomen. Ectopic pregnancy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing care in the 1st birth stage 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing care in the 2nd, 3rd and 4th birth stage 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examination of the woman before and during the labour 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self-directed childbirth training 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9
ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-501-7

Doporučená:
POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-322-8

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách
Splnění povinné 80% účasti na cvičeních
Splnění písemného testu 75%

Praktická zkouška z vedení fyziologického porodu