Anatomy
Subject Anatomy (AN)
Guarantee doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Anatomy (1/1)
Anatomy (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Anatomical terminology and body orientation. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locomotive system. Tissues, bones, muscles, joints. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head and neck anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spine and chest anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper and lower limbs anatomy. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chest, abdomen and pelvic floor muscles. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larynx, trachea and bronchus anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lungs, pleura and mediastinum anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral cavity, throat and oesophagus anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stomach, small intestine and large intestine anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livers, gall bladder, pancreas and peritoneum anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart and blood vessels anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urinary tract anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human body orientation. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeletal system anatomy. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeletal muscles anatomy. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digestive tract anatomy. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HAVLÍČEK, K., ČERVENKOVÁ, Z., BLANAŘ, V. Anatomické listy. FZS UPa Pardubice, 2017

Doporučená:
ČIHÁK, R. Anatomie 1. 3. uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011
ČIHÁK, R. Anatomie 2. 3. uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013
ČIHÁK, R. Anatomie 3. 3. uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2016
NAŇKA, O., ELIŠKOVÁ, M. Přehled anatomie. 2. dopl. a přep. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2009

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu