Anaesthesiology and Resuscitation
Subject Anaesthesiology and Resuscitation (ARES)
Guarantee MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Anaesthesiology and Resuscitation (3/5)
Anaesthesiology and Resuscitation (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Anesthesiology equipment, aids, devices, and systems. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestetics, medicinal gases, ways of their administration. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General anesthesia. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local anesthesia. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthesia complications and their solving. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special anesthesia I – obstetrics and gynaecology, paediatrics, geriatrics, neurosurgery, ophthalmology, stomatology, ENT. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special anesthesia II – chest surgery, abdominal surgery, cardiosurgery, vascular surgery, urology. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outpatient anesthesia, anesthesia in pre-hospital care. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pain therapy. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to general anesthesia, vascular access management, assistance at intubation, anesthetics dilution, preparation of the operating theatre and anesthesiology device. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistance at regional blockade, epidural and subarachnoid anesthesia. Appropriate peripheral nerve block, assistance. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic elements and history of basal stimulation concept, initial touch, autobiographic medical history. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatic stimulation, breath stimulation, mummy position, nest position, micropositioning. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibratory, visual, oral, auditive and tactile and haptic stimulation. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MÁLEK, J. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6
FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007

Doporučená:
BARASH G. PAUL, CULLEN F. BRUCE. Klinická anesteziologie, Překlad 6. vydání, 2015. ISBN: 978-80-247-4053-9

Splnění zadané písemné práce (3/ZS)

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách

Splnění povinné 100% aktivní účasti na praktických cvičeních (3/ZS, 3/LS)

Splnění ústní zkoušky (3/LS).