Anaesthesiology and Resuscitation
Subject Anaesthesiology and Resuscitation (ARES)
Guarantee MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Anaesthesiology and Resuscitation (3/5)
Anaesthesiology and Resuscitation (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 11
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Artificial lung ventilation, indications, modes of ventilation, taking off a ventilator, complex care for a patient with artificial lung ventilation. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complex post-resuscitation care management, algorithms of critical care. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resuscitation care specifics in a patient with craniocerbral injury. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiorgans failure, DIC, ARDS – definitions, etiology, clinical symptoms, and therapy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain death, organ donation, transplantation issues. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolism and nutrition in the critically ill, internal environment, acidobasic balance disorders. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing procedure in a patient with different types of anesthesia. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing procedure in a patient with pain. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing procedure in a patient with artificial lung ventilation. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing procedure in a patient in critical state. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MÁLEK, J. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6
FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007

Doporučená:
BARASH G. PAUL, CULLEN F. BRUCE. Klinická anesteziologie, Překlad 6. vydání, 2015. ISBN: 978-80-247-4053-9

Splnění zadané písemné práce (3/ZS)

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách

Splnění povinné 100% aktivní účasti na praktických cvičeních (3/ZS, 3/LS)

Splnění ústní zkoušky (3/LS).