Anatomy
Subject Anatomy (AN)
Guarantee doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Anatomy (1/1)
Anatomy (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Integumentary system anatomy. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male genitals anatomy. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Female genitals anatomy. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNS anatomy. Spinal cord and nervous pathways anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetative system anatomy. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sense organs anatomy. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrine glands anatomy. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory system anatomy. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular system anatomy. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urogenital system anatomy. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNS anatomy. Spinal cord and nervous pathways anatomy. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HAVLÍČEK, K., ČERVENKOVÁ, Z., BLANAŘ, V. Anatomické listy. FZS UPa Pardubice, 2017

Doporučená:
ČIHÁK, R. Anatomie 1. 3. uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011
ČIHÁK, R. Anatomie 2. 3. uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013
ČIHÁK, R. Anatomie 3. 3. uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2016
NAŇKA, O., ELIŠKOVÁ, M. Přehled anatomie. 2. dopl. a přep. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2009

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu